Home  /  Over GILO  /  Schoolraad

De schoolraad

Scholengemeenschap

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap 'Vlaamse Ardennen – SG VLAARD'
Samenstelling scholengemeenschap :

  • GBS Oosterzele
  • SBS Zottegem
  • GBS Brakel
  • GBS St.-Lievens-Houtem
  • GKS Lierde
  • GBS Erpe-Mere
  • GBS Denderleeuw

Administratieve zetel van SG Vlaard:

GBS DE KERSENTUIN
Tuinwijkstraat 2
9550 HERZELE
T 053 62 21 58

Contactadres en standplaats:
Markt 20
9550 HERZELE
T 053 60 70 45
E-mail : lieve.janssens@sgvlaard.be


Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het onderwijzend personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG VZW)

OVSG
Ravensteingalerij 3 bus 7
1000 BRUSSEL
T 02 506 41 50
Email : info@ovgs.be
www.ovgs.be

Doelstellingen en opdrachten van de pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleidingsdienst geeft advies, al dan niet op vraag, verstrekt informatie en biedt ondersteuning inzake alle pedagogische-didactische materies.

Het kan gaan om zowel schoolgerichte begeleiding, vakoverschrijdende als vak-/klasgerichte begeleiding. De bevordering van de onderwijskwaliteit van de instellingen en de versterking van de beroepskwaliteit van de personeelsleden staan hierin centraal.

Aard van de dienstverlening

Wijze van werken

De pedagogische begeleidingsdienst organiseert diverse schooloverstijgende initiatieven, op basis van een eigen aanbod.

Naargelang de werkvorm zullen deze initiatieven worden bekendgemaakt langs de daartoe geschikte kanalen.

Ingeval personeelsleden participeren aan deze initiatieven, gebeurt dit in uitvoering van de vigerende regelgeving en volgens de lokale modaliteiten.

De pedagogische begeleidingsdienst kan op eigen initiatief elke actie ontplooien en interventie doen in het kader van de bevordering van de onderwijskwaliteit van één of meer instellingen of centra en ter versterking van de beroepsbekwaamheid van de personeelsleden.

De pedagogische begeleidingsdienst kan door het schoolbestuur en/of directie worden gevraagd omwille van een specifieke vastgesteld probleem of een gesignaleerd tekort op het pedagogische vlak in de brede zin van het woord of omwille van een aanvraag tot ondersteuning op basis van het voorgestelde algemeen begeleidingsaanbod.

De schoolraad

Sedert 1 april 2005 werd de participatieraad opgeheven en vervangen door de schoolraad.

De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 3 geledingen :

Voorzitter:
Berdhy Ysebaert

Personeel:
Evi De Paepe
Sibil Heymans
Lies Verdegem

Ouders:

Mandy Ghyselinck
Jonas Eliano

Lokale gemeenschap:
Berdhy Ysebaert
Frans Kenis
Annie Goeminne

Technische raadgevers:
Johan Van Durme: Burgemeester en schepen van onderwijs
Els François: Directeur

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid t.a.v. het schoolbestuur.